Vi kommer arbeta för att:

  • Fortsätta att driva på det påbörjande arbetet med att få den kommunala ekonomin i bala s genom tydliga prioriteringar och effektiviseringar
  • Ta tillvara outnyttjande resurser och utveckla tjänster på nya sätt
  • Stimulera kreativitet och skapa förutsättningar för nya lösningar som kan bli både bättre och billigare
  • Öka takten på kommunens digitalisering
  • Organisera kommunens digitalisering
  • Organisera kommunens skolor enligt läroplanen, stadieindelning F-3, 4-6 och 7-9.
  • Få ett levande centrum i Malung och en positiv utveckling i kommunens alla byar genom att främja näringsidkares, organisationers och föreningars initiativ
  • Där det är möjligt, avveckla kommunal och verksamhet som konkurrerar med de lokala företagen
  • Skapa valfrihet i äldreomsorgen och införa välfärdsteknik där den behövs och kan öka tryggheten hos de som önskar