Om Thomas

En världsdestination håller på att skapas i norra kommundelen, vilket jag tycker är
fantastiskt. Samtidigt befinner sig vår kommun i en mycket allvarlig situation. Den
ekonomiska stabilitet som tidigare generationer har byggt upp har de senaste åren snabbt
raserats. Markförsäljningar och avkastning från skog och elnät ska finansiera ny kommunal
infrastruktur, inte betala underskott i kommunens driftsbudget.
En del bra åtgärder har gjorts det senaste året och det stödjer vi. Men det räcker inte, mycket
mer måste göras för att vi ska få en ekonomi i balans. Vår kommun ska vara en plats som kan
erbjuda kreativa miljöer som lockar till sig människor, idéer och kapital och vara en plats som
vår personal och våra invånare kan vara stolta över.
Jag ber om din röst, så att vi tillsammans kan skapa en ännu bättre kommun att leva i.