Om Martina

Jag är en 38-årig tvåbarnsmamma som arbetar som högstadielärare i Malung.

Jag är liberal, eftersom det är viktigt för mig att försvara varje människas frihet att forma sitt liv. För att det ska vara möjligt krävs att politiken river gärdsgårdar och skapar fler möjligheter för individer att växa och utvecklas. Bra skolor med lugn och ro i klassrummet och där alla elever får den hjälp de behöver, en flexibel äldreomsorg som ser till individens behov och att det som företagare är lätt att göra rätt är självklarheter i en kommun som vill växa och utvecklas. Dessutom är välfungerande bibliotek och ett bra fritids- och kulturutbud nödvändigt för att människor ska vilja bo och verka i vår kommun.